Santral: 444 00 48 | WhatsApp: 0516 164 00 48

KATILIM

Katılım Şartnamesi

Yarışmaya katılacakların, bireysel ya da grup halinde katılım fark etmeksizin aşağıdaki koşulları yerine getirmesi zorunludur:


  1. Yarışma, Türkiye ve KKTC’de bulunan üniversitelerde lisans ve yüksek lisans eğitimine devam eden ya da 2021 yılı içerisinde mezun durumunda olan mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, kentsel tasarım, şehircilik ve peyzaj bölümleri öğrencilerine açıktır.

  2. Yarışmaya bireysel ya da grup olarak katılım yapılabilir. Ancak her yarışmacı/grup en fazla iki farklı proje ile katılabilir.

  3. Katılım en az 1, grup katılımında ise en fazla 6 kişi olabilir. Aynı grupta farklı bölümlerde okuyan öğrenciler yer alabilir.

  4. Grup olarak katılan grup üyelerinden her birinin, koşulların tamamına uyması zorunludur.

  5. Grup olarak katılanların, idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere aralarından bir kişiyi grup temsilcisi (başkanı) olarak belirtmesi gereklidir. Yarışmaya grup olarak katılan ortakların her biri, idareye karşı birlikte ve peş peşe (müteselsilen) sorumludurlar.

  6. Başvuru aşamasında katılımcılardan öğrenci belgesi istenmeyecek olup bireysel ya da grup katılımlarında e-posta adreslerinin geçerli/aktif “.edu.” uzantılı olması yeterlidir. Mail adresi aktif olmayan yeni mezunların şahsi mail ile katılmalarında sakınca yoktur. Kesin “öğrencilik durumu”, yarışma bitiminde, kazananlar için teyit edilecektir.Katılımcılar için Genel Koşullar

  1. Değerlendirme Kurulu Üyeleri, Danışma Kurulu ve Raportörler ile bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak;

  2. Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemi hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak;

  3. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak;Yarışmada Değerlendirme Dışı Kalacak Durumlar

  1. Yarışma projesi ile ilgili web sitesi üzerinden başvuru yapılacaktır. Elden gönderilen dosyalar ya da başvuru dikkate alınmayacaktır.

  2. Bu sayfada belirtilen Yarışma Şartnamesinin “Yarışma Katılım Koşulları” maddesine uymayanlar,

  3. Katılım sayfasında bulunan Katılım Formunu istenilen biçimde doldurmayan, zorunlu alanları boş bırakan, dosya yüklemeyen başvurular,

  4. Şartnamede belirtilen katılım tarihlerini geçiren başvurular değerlendirme dışı kalacaktır.Yarışma Katılımında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

  1. Yarışmaya tüm katılım süreci sadece web sitemizden Katılım Formu aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Mail ortamında gönderilen belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

  2. Yarışma Katılım Formu: Bireysel ya da Grup Katılım olarak seçilmeli ve öyle doldurulmalıdır.

  3. Katılım Formu bölümünde YÜKLEME ÖNCESİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR detaylı olarak okunmalı ve proje dosyaları ona göre hazırlanarak yüklenmelidir.

  4. .edu uzantılı mail adreslerinizi kontrol ediniz. Aktif, çalışır durumda olması sizler ile kuracağımız bağlantılar için önemlidir.YÜKLEME ÖNCESİ DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR (!)

  1. Tüm projelerin DÜŞEY olarak A1 ölçüsünde en çok 2 poster olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

  2. Yüklenecek proje dosyaları .PDF ve 300 dpi çözünürlükte hazırlanması gereklidir. Projenizin dosya boyutunun 50 MB. büyüklüğünü geçmemesine dikkat ediniz.

  3. Proje paftalarının kenarlarında çerçeve olmamalıdır.

  4. Posterlerin tasarımı, kullanılan ölçekler ve sunum biçimi katılımcıya bırakılmıştır.

  5. Sunumda, mikro ve makro ölçekteki tasarım düşüncelerini anlatan çizimler, eskizler, şemalar, iki ve üç boyutlu ifade araçlarını kullanan görseller olmalıdır.

  6. Ayrıca posterlerde; düşünsel arka plan, tasarım kararları, malzeme, strüktür ile ilgili açıklamalar bulunmalıdır.

  7. Proje raporu, yarışmacıların alana ilişkin genel yaklaşımlarını, kullanıma ait senaryolarını, yere dair kavrayışlarını, yorumlarını, araştırmalarını ve izleyecekleri tasarım stratejilerini ifade edecekleri 500 ile 700 sözcükten oluşan bir metindir. Bu metin, PROJE 1 HAKKINDA (zorunlu) PROJE 2 HAKKINDA (opsiyonel) alanlarında sunulmuştur. Bu bölümü doldurduğunuzdan emin olunuz.


Katılım Formu


  23 Kasım 2021 tarihi itibariyle çalışmalarınızı bu alandan gönderebilirsiniz.
  Son Katılım: 30 Kasım 2021

"Bodrum'un Kalbine Dokunuş"

Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Yarışması 2021

BİLGİ AL