Santral: 444 00 48 | WhatsApp: 0516 164 00 48

Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Yarışması 2021

Bodrum Belediyesi, "BODRUM'DA İKİ MEYDAN BİR CADDE" konulu, öğrenciler arasında bir "Mimari ve Kentsel Tasarım Fikir Projeleri Yarışması" düzenlemektedir. Bodrum'un kalbi olarak tanımlanabilecek yarışma alanı, "Kentsel Sit Alanı ve 3. derece Arkeolojik Sit Alanı'dır", alan sınırları içinde tescilli birçok sivil mimarlık eseri bulunmaktadır. Bu bağlamda yarışma konusu tarihi çevre ve dokunun korunarak ele alınmasını gerektirmekle birlikte yeniliklere açık bir "fikir" yarışmasıdır.

Bodrum, doğal ve tarihi değerleriyle Türkiye’nin en bilinen ve sevilen yerleşim yerlerinden biridir. Yerel mimari değerlerinin yanında çağdaş mimari gelişmelere de sahnedir. Turizm odaklı bir anlayışla hızla büyüyen ve artık kış aylarında küçük bir kent, yaz aylarında ise Bodrum’u sevenlerin akın ettiği neredeyse milyon nüfuslu bir ortama dönüşen Bodrum Merkezli Yarımada’nın kullandığı Bodrum Kent Merkezi’nin daha verimli ve anlamlı yenilenmeye ihtiyacı vardır. Bu yarışmanın temel amacı, kentin bu gereksinimine ışık tutacak öneri projelerin gençlerin yaratıcılıkları ile düşünülmesidir.

Belirlenen kent parçası için tasarlanacak kentsel düzenleme projesinde aranan ilk nitelik, bu alandaki tarihi ve kültürel mirası koruyarak fiziksel sorunlara çözüm üretilmiş olmasıdır. Ancak bununla birlikte sınırların dışına olumlu etki yapacak, tüm kent merkezine ve kent yaşamına katkıda bulunacak olması aranan diğer önemli niteliklerdendir.

Projenin anahtar kelimeleri arasında “kentsel bütünlük, kamusal alandaki zenginlik, mekânsal bellek, kentsel mekânın hissi, erişilebilirlik, yerel dilin ve özgün kent kimliğinin yorumları” yer alabilir.

Yarışma proje konusu, amaçlı olarak değişik çeşitlemelere olanak sağlayacak, bir ana meydan, bir cadde ve bir mahalle meydanından oluşan ortamdır. Bodrum Kent Merkezi’nde, Çarşı’dan başlayıp Türkkuyusu Caddesini ve Türkkuyusu Cami Meydanını kapsayan alandır. Alan sınırları yarışmayla ilişkili belgeler arasında yer alan haritada belirtilmekle birlikte şöyle detaylandırılabilir: Geçmişte pazar yeri, şehirlerarası otobüs terminali gibi farklı kullanımları olan ve şu an Belediye Ticaret ve Kültür Merkezi’nin bulunduğu alan; bu alana hizmet veren Cevat Şakir Caddesi ve üzerinde bulunan Askerlik şubesi, PTT, İş Bankası yapıları; Bodrum Belediye Binası’nı da dâhil edecek şekilde Türkkuyusu Caddesi ve iki kenarını oluşturan yapılar; bu caddenin ulaştığı ve çocuk park alanının bulunduğu Cami Meydan; meydanın tanımlayıcıları olan yapılar ve meydanda yer alan cami, çeşme, sarnıç yarışma alanı içinde yer alan önemli kentsel elemanlardır.

Tanıtım Videosu

Drone Görüntüsü

İmar Planı

Hali Hazır Plan

Yarışma Takvimi

Yarışma Duyurusu: 25 Mart 2021

TAMAMLANMIŞTIR
TAMAMLANMIŞTIR
Son Soru Sorma Tarihi
TAMAMLANMIŞTIR
TAMAMLANMIŞTIR
Soruların Yanıtlanma Tarihi
TAMAMLANMIŞTIR
TAMAMLANMIŞTIR
Son Katılım Tarihi*
TAMAMLANMIŞTIR
TAMAMLANMIŞTIR
Seçici Kurulun Toplanması
TAMAMLANMIŞTIR
TAMAMLANMIŞTIR
Sonuçların Açıklanması
18 HAZ 2022
18 HAZ 2022
Sergi Açılışı ve Ödül Töreni

*Örgütleme Kurulu tarafından belirlenecektir.

"Bodrum'un Kalbine Dokunuş"

Kentsel Tasarım ve Mimarlık Öğrencileri Yarışması 2021

BİLGİ AL