Santral: 444 00 48 | WhatsApp: 0516 164 00 48

SSS

Sıkça Sorulan Sorular

Evet, yarışmaya katılım, elektronik ortamda gerçekleşecektir. Katılımcılar, aşağıda belirtilen teslim edileceklerin hepsini, açıklanan düzen içinde ve teslim tarihinde sisteme yükleyeceklerdir.

Yarışma, Türkiye ve KKTC’de bulunan üniversitelerde lisans ve yüksek lisans eğitimine devam eden mimarlık, iç mimarlık ve çevre tasarımı, kentsel tasarım, şehircilik ve peyzaj bölümleri öğrencilerine açıktır.

Evet, tek veya ekip olarak katılım yapılabilir. Ancak her yarışmacı/ekip sadece tek bir proje ile katılabilir.

Ekip olarak katılan grup üyelerinden her birinin koşulların tamamına uymaları zorunludur.

Ekip olarak katılanların idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişiyi ekip temsilcisi olarak belirtmesi gerekir. Yarışmaya ekip olarak katılan ortakların her biri idareye karşı birlikte ve peş peşe (müteselsilen) sorumludurlar.

Hayır, yarışmacıların e-postalarında “@edu.”uzantısı olması yeterlidir. Kesin “Öğrencilik Durumu”, yarışma bitiminde, kazananlar için teyit edilecektir. Yeni mezunlar için; @edu uzantılı mailleri aktif değilse şahsi mail adresleriyle katılım sağlayabilirler. (Derece durumunda belge ile doğrulama talep edilecektir.)

Proje teslimleri jpg olmalı; çözünürlüğü en az 300 dpi, boyutu en çok 50 MB olmalıdır.

Yarışma alanıyla ilişkili mimari dokümanlar yarışma web sitesinden edinilebilir. Tüm alanın “pdf” olarak haritası bulunmakta, ayrıca alan içindeki adaların detaylı (dwg) planları sıkıştırılmış (zip) olarak bulunmaktadır.

Her katılımcı (bireysel ya da grup) yarışmaya en fazla 2 proje ile katılabilir. Her bir proje için en fazla 2 poster sunumu yapılabilir.

Yarışmaya eğitimine devam eden veya 2021 yılı içinde mezun durumunda olan öğrenciler katılabilir. Yarışmada ödüle layık görülen katılımcıların yarışma takvimi süresi içinde öğrenci olduklarına ya da 2021 yılında mezun olduklarına dair bir belge göstermesi gerekmektedir.

Yarışma “kentsel tasarım” ölçeğinde bir yarışmadır. Kentsel ölçekte olumlu bir katkısı olacağı düşünülüyorsa yeni bir kütle önerisi getirilebilir ancak yapı tasarımı detaylarına girilmesi beklenmemektedir.

Yarışma alanı içinde bulunan tescilli yapılara temas olmamalıdır.

Yarışma alanı sınırları dışında gibi görünüp ancak çalışılan alana etki oluşturan ve tasarlandığında olumlu katkısı olacağı düşünülen her türlü tasarım önerisi beklenmektedir.

Yarışma kentsel tasarım ölçeğinde bir yarışmadır, dolayısıyla meydan ve cadde önemli olmakla birlikte bunları oluşturan, yaşatan her türlü değer tasarıma dâhil edilmelidir.

Bu bir "fikir" yarışmasıdır. Tescilli yapılar/yapısallar dışında her türlü yeniliğe açık olunabilecektir. Müdahale edilen kent sakinleri için yeni bir yer önermek zorunda değilsiniz, ancak bir öneriniz varsa paylaşınız.

Mevcut olanı koruyarak geliştirmek her zaman önceliklidir. Tescilli yapı ve yapısallar korunmalıdır. Bunun dışındaki yapılarda mutlaka yıkılması gereken bir fikir geliştirildiyse gerekçelerinin raporda açıklanması koşuluyla yapılabilir.

Yarışma alanı içindeki kentsel mekânları (meydan ve cadde) tanımlayan cephelerin mevcut durumlarının iyileştirilmesine yönelik öneriler geliştirilmesi gerekmektedir.

Mülkiyet sınırları içinde kalmak üzere yapıdaki tüm değişiklikler nedenleri açıklanarak değiştirilebilir.

Yarışma alanı içindeki tescilli yapıların yeri değişemez. Diğerleri için böyle bir öneri varsa gerekçeleriyle raporda açıklanarak sunumda net olarak belirtilmelidir.

Taksi durağının yerini ve kullanımını yanlış buluyorsanız öneri geliştirmeniz beklenmektedir.

Belediye ile Türkkuyusu Caddesi’nin güney bitiminde yer alan taksi durağının park kapasitesi şu anda üçe bölünmüş şekilde beşer araç orada kalabilecek şekildedir; ancak merkezde sıkışık bir alanda yer alan bu durakta sürekli bir araç sirkülasyonu vardır.

Taksi durağı kaldırılabilir, yer değişikliği önerilebilir. Alan dışında kalan ancak tasarlanacak cepheler yeniden kesinlikle ele alınmalıdır. Ayrıca yarışma alanında başka duraklara ihtiyaç varsa öneri geliştirilebilir.

Tasarlanacak alan içinde kalan resmi kurum yapıları tescilli bir yapı değil ise müdahale yapılabilir. Ancak bu müdahalenin yaratacağı soruna karşılık bir öneri geliştirilmesi ve bunun gerekçeleriyle raporda açıklanması beklenmektedir.

Yarışma alanı içinde bulunan mazgalların şekilleri, konumları ve sayılarında değişiklik yapılabilir. İşlevleri önemli olan bu yapısallar için öneri geliştirilmesi ve bu önerilerin gerekçeleriyle raporda belirtilmesi olumlu görülmektedir.

Özel bir sebebi yok. Bu konu bir sorun olarak görünüyorsa çözüm önerilerinin projeye yansıtılması ve gerekçeleriyle raporda açıklanması beklenmektedir.